Hvad er der sket på Søgård Hovedgård siden foreningen blev stiftet?

Opdateret d. 29. juli 2021

Vi vil gerne pointere, at det ikke er penge fra sponsorater og støttemedlemskaber, der finansierer renoveringen af Søgård. Alle ombygninger/renoveringer bliver finansieret af øremærkede donationer fra fonde.

2021
I forbindelse med den nye handicapafdeling har vi fået lagt fliser hele vejen rundt om kostalden som flugtveje til kørestolsbrugerne, og der er etableret faskiner på bagsiden af kostalden til bortledning af regnvand fra bygningen.

2020
Fase II af handicapafdelingen blev næsten færdig. Den indeholder nu - foruden de 3 børnesoverum - 2 pædagogrum, handicapbadeværelser med badestol og badebænk, toiletrum med brusere og et teknikrum.

2019
Fase I af det ambitiøse projekt om at få indrettet en handicapafdeling til kørestolsbrugende børn i vest-enden af den gamle kostald er færdig. Der er nu etableret 3 soverum med 2 handicapsenge i hvert.

2018
Vi fik endeligt renoveret spisestuen i hovedhuset med nyt (gammeldags) tapet, lakering af døre og karme i de oprindelige farver, reparation og maling af loftet og nye gardiner. Med de nyombetrukne spisebordsstole, ser stuen nu fin ud. Vi mangler bare at få afhøvlet gulvet.

2017
I november fik vi afsluttet den store renovering af klimaskærmen på alle længerne, så nu står Søgård Hovedgård flot med røde tage, vinduer/porte og hvide facader.

2016
I starten af året fik vi renoveret bryggerset i hovedhuset og til september skal vi i gang med renovering af klimaskærm på alle længerne.

2015
Vi har fået renoveret det gamle køkken i hovedhuset og fået udskiftet det gamle tag på forvalterboligen.

2014
I starten af året fik vi udskiftet det gamle tag på hovedhuset.

2013
I foråret fik vi udskiftet alle døre og vinduer i hovedhuset, det var højst tiltrængt.

I april havde vi endelig besøg af en enkelt stork i reden, som vi fik istandsat i februar sidste år. Det var børn og pædagoger fra Silkeborg, der var så heldige at være på Søgård og opleve det. Desværre var det kun et kort besøg. Vi håber, den kommer tilbage en anden gang og finder sig en mage. Det kunne være sjovt at få storkeunger i reden.

2012
I forlængelse af den selvstændige lejrenhed i hestestalden, var der yderligere et staldrum, som vi fik indrettet til lege- og opholdsrum, så nu er der er plads til 72 personer i spisesalen.

På en arbejdsweekend i februar fik vi for første gang istandsat vores storkerede, som er placeret på multihuset, nær en mose, hvor der er masse af mad til storkene. Vi har tidligere haft fem storke på besøg på vores gårdsplads.

I oktober fik vi etableret flugtvejstrapper på bagsiden af hestestalden.

Foreningen havde 10 års jubilæum d. 2. november 2012. I den forbindelse havde vi åbent hus på foreningens gård, hvor der var rigtigt mange besøgende hele weekenden. Hele bestyrelsen var til stede, da vi benyttede lejligheden til at afholde én af vores mange arbejdsweekender. Det var dejligt at se den store interesse fra både støttevirksomheder og lokalbefolkningen, og det blev til mange rundvisninger i den weekend.

2011
Efter at vi havde modtaget kapital fra diverse fonde, gik vi i gang med at inddrage det sidste stykke uudnyttet loftsrum i østgavlen af hovedhuset til et ekstra badeværelse, fire værelser samt et depotrum.

Det var også det år, som blev udnævnt til europæisk år for frivilligt arbejde. I den forbindelse blev der oprettet en årlig dag, Frivillig Fredag, hvor alle arbejdsgivere opfordres til at give medarbejderne fri til at udføre frivilligt arbejde, uden at det går ud over deres løn. Den første Frivillige Fredag faldt 30. september. Der var masser af frivillige aktiviteter landet rundt, hvor man kunne tilbyde sin arbejdskraft denne dag.

Foreningen havde oprettet en sådan aktivitet - en arbejdsweekend, hvor bestyrelsen og nogle af vores frivillige venner opholdt sig på Søgård fra fredag 30/9 til søndag aften 2/10. Vi inviterede alle interesserede til at komme og se vores gård - og meget gerne give en hånd med. Vi har altid hundredvis af opgaver, der skal løses på vores arbejdsweekends. Alt, hvad vi kan gøre selv af vedligeholdelsesopgaver, sparer på foreningens driftsbudget, så vi kan bruge de indsamlede midler til det væsentlige: At sende endnu flere dårligt stillede børn på ferie. Vi fik de unge fra Sydlangelands Maritime Efterskole til at opstille indsamlingsbøsser over det meste af Sydlangeland.

2010
Vi fik omsider indsamlet midler til at kunne genoprette facaden på hovedhuset, der havde stået uden puds i tre år. Fugten var begyndt at trække gennem murene, med nødvendig reparation af de indvendige pudsvægge til følge. Nu ser Søgård igen præsentabel ud.

2009
Taget i hestestalden var i så dårlig stand, at det regnede og sneede ind, så de nye gulve blev helt ødelagte. Derfor var vi nødt til at ofre en større udskrivning på at få understrøget taget.

2008
Vi fik indkøbt gymnastikredskaber m.m til multihuset og musikinstrumenter til musikrummet.

Vejret var vi jo desværre ikke herrer over, så pludseligt rev en vildfaren tornado i ét snuptag det halve af taget af udbygningen på nordlængen. Det lå helt krøllet sammen som en stor slangekrølle af de helt utrolige kræfter, der havde været på spil. En dyr uforudset udgift.

2007
Byggeriet i hestestalden og multihuset blev endelig afsluttet, og det var en lang og sej kamp at komme igennem.

Bestyrelsen m.fl. fik indrettet hestestalden med borde og stole, computere, telefoner, tv, video, musikudstyr, legetøj og inventar i spise- og opholdsrum, nødvendigt udstyr i de nye badeværelser samt madrasser, dyner og hovedpuder i sovesalen.

Efter brandsikringen i hovedhuset, fik vi indrettet børnenes soverum igen. Senge og møbler sat på plads, lamper, billeder o.l. hængt op igen, så der var klar til årets lejre.

2006
Så begyndte vores byggeri langt om længe. Alt i hestestalden blev revet ned, garagerne blev muret op, og så begyndte det ellers stille og roligt at tage form, og det samme skete i laden. Gårdspladsen blev delvis gravet op til bl.a. kloakrør, vandrør og elkabler, telefon- og antenneledninger.

I hestestalden blev der etableret et stort køkken, et kombineret spise- og opholdsrum, to badeværelser, et handicaptoilet med bad, depotrum, og på 1. sal to sovesale med 16 sengepladser samt tre pædagogrum med en køje i hvert rum.

Laden blev omdannet til et multihus med to gymnastiksale, omklædningsrum med toilet og badeforhold, musikrum samt en rulleskøjtebane.

På det store udendørsareal fik vi fældet træer, fjernet buske, krat og sten og fik i stedet etableret bålhus, shelters, mini-kunstgræsbane, asfaltbane til fodbold, basket og hockey, samt legeplads med legeredskaber, bl.a. klatrestativ, svævebane samt udkigstårn oppe på højen. Vi fik også etableret en Swimmingpool i den tidligere ajlebeholder.

Hovedhusets 1. sal blev brandsikret, der blev opsat gipsplader på væggene, lagt nyt gulv, nyt el inkl. røgalarmer, flugtvejsudgange m.m.

2005
Ejendommens udeareal blev opmålt og gjort klar til udgravning, træer skulle fældes, og krat fjernes.

Den gamle hestestald, som bestod af karlekammer uden vand og varme, to garager, et giftrum samt et loft skulle omdannes til en selvstændig lejrenhed med plads til 16 børn og deres voksne hjælpere.

Den meget store lade, hvor der bl.a. var et korntransportsystem og en gammel bus, og hvor vi opbevarede cykler, ekstra møbler og meget andet, blev også målt op og gjort klar til at blive omdannet til multihus med bl.a. gymnastiksale, boldbane, musikrum og rulleskøjtebane.

2004
Foreningen blev udpeget som et blandt fem vinderprojekter i en stor konkurrence udskrevet af Realdania om nye bæredygtige anvendelsesmuligheder af bevaringsværdige landbrugsejendomme. Ikke mindre end 234 idéforslag blev indsendt. Ud af den samlede præmiesum på kr. 20 mio., der blev fordelt blandt de fem vindere, modtog foreningen det største beløb på 8 mio. kr.

Donationen fra Realdania dækkede 50% af de budgetterede omkostninger i det omfattende projekt, der bl.a. skulle sikre etableringen af en lang række handicapvenlige aktiviteter på gården og øge lejrens kapacitet ved at inddrage to tidligere staldbygninger.

Vi blev også godkendt efter ligningslovens § 8 A., så nu er foreningen på listen over fradragsberettigede foreninger.

2003
For første gang nogensinde blev der indlagt vand i køkkenet i hovedhuset. Indtil da havde der kun været vand i bryggerset.

2002
Foreningen Børnelejren på Langeland blev stiftet som en non-profit organisation d. 2. november 2002 i en kælder i Vanløse.