Generel orientering om Foreningen Børnelejren på Langeland
Opdateret den 27. april 2022

1. Introduktion

Børnelejren på Langeland er en velgørende, non-profit forening, som afholder finansierede lejre for dårligt stillede børn og unge fra hele landet. Børnelejrene bliver afholdt på foreningens bondegård, Søgård Hovedgård, som ligger i naturskønne omgivelser på sydspidsen af Langeland. Samtlige omkostninger til alle børns ophold og transport til/fra lejren bliver finansieret af foreningen, og det er et krav fra foreningens side, at der ikke opkræves brugerbetaling af børnenes forældre for opholdet på Søgård.

2. Uafhængig forening

Børnelejren på Langeland er ikke associeret med nogen andre organisationer, og er hverken politisk eller religiøst funderet. Foreningen er i vid udstrækning baseret på frivillighed, og hele bestyrelsen og en stor skare frivillige hjælpere lægger en masse energi i at få opdateret Søgård Hovedgård, så den kan blive brugt som de perfekte rammer for børn, som af en eller anden grund har behov for lidt opmuntring i deres tilværelse.

3. Samarbejde med andre organisationer

Børnelejren på Langeland kan indgå aftaler med andre veletablerede organisationer, som arbejder indenfor børneområdet.

4. Økonomi

Foreningens bestyrelse og frivillige hjælpere arbejder ulønnet for Foreningen. Medarbejderne fra institutionerne på foreningens lejre, får ikke kolonitillæg udbetalt af Foreningen.

Foreningen ringer selv rundt til erhvervslivet for at sælgefirmasponsorater. Ingen call-centre eller andre fundraising firmaer arbejder for Børnelejren.

Børnelejren har kun én fastansat medarbejder i sekretariatet og en forvalter på Børnelejren. Resten af foreningens arbejde håndteres af ulønnede frivillige. Det kan på et tidspunkt blive nødvendigt at ansætte en direktør på almindelige markedsvilkår, hvis opgavernes omfang bliver for omfattende.

5. Medlemmer

Der er 2 former for medlemmer: Aktive medlemmer og Støttemedlemmer.

Støttemedlemmerne støtter foreningen økonomisk igennem deres bidrag, men deltager ikke i arbejdet med lejrene.

For at blive optaget som aktivt medlem er det en betingelse, at man har deltaget som ulønnet frivillig på en af foreningens arbejdsweekender, eller udført tilsvarende ulønnet, frivilligt arbejde for foreningen.

Det er primært virksomheder og støttemedlemmer, der finansierer foreningens drift og aktiviteter. Vi har heldigvis erfaret, at rigtig mange virksomheder er villige til at bakke op omkring lejren.

6. Ejendommen Søgård Hovedgård

Hovedhuset er på ca. 600 m2, hestestalden er på 437 m2, handicapafdelingen er på 170 m2, forvalterboligen er på ca. 110 m2 og multihuset i laden er 673 m2 stort. Ejendommen har et jordtilliggende på ca. 30.000 m2, som består af en stor have og lidt skov.

7. Salgs- og administrationsomkostninger

Foreningens salgs- og administrationsomkostninger omfatter porto, produktion af brochurer og medlemsblade, telefonregninger, husleje i sekretariatet, samt løn til administrationschefen og eventuelle fundraisere, som ansættes af foreningen efter behov.

8. Årsregnskab

Regnskabsåret følge kalenderåret, og årsregnskabet godkendes på generalforsamlingen hvert år i marts måned.

9. Anden støtte end penge

Hvis man ønsker at støtte foreningen med andet end penge, har det også vores interesse. Vi har lavet en lang liste over ønsker, som kan findes andetsteds på dette site, og som jævnligt vil blive opdateret. Vi tager gerne imod brugte ting, så længe de virker, eller kan repareres, uden at det koster mere, end det ville koste at købe noget brugt, der virker.

10. Transport af ting

Naturaliesponsorater er som nævnt meget velkomne, men kan afføde et problem for foreningen med afhentning hos giveren og transport til Langeland. Derfor ville vi være ekstra taknemmelige for gaver, der afleveres i foreningens sekretariat i Stenløse eller direkte til forvalteren på Børnelejren på Langeland

11. Priser for firmasponsorater

En virksomhed, der støtter med 4.000 kr. bliver Børnesponsor af ét navngivet barn til en lejr, og er med til at dække transport, forsikringer, udflugter, gave til barnet, mad og forplejning m.m.

Virksomheder som støtter med 2.000 kr. bliver Lejrsponsorer, og er med til at dække omkostningerne ved at gøre - og bevare - ejendommen brugbar til afholdelse af lejrene. Dvs vedligeholdelse, renovering, små nyanskaffelser og håndværkerløn, som vi ikke kan få sponsoreret.

Virksomheder som støtter med 1.000 kr. eller derover bliver Diplomsponsorer, og er med til at dække foreningens salgs- og administrationsomkostninger, såsom løn til vores fundraisere, bogholderi, revision, juridisk bistand m.m.

Alle andre beløb er også velkomne - store som små.

12. Synliggørelse/reklameværdi for sponsorer

Den største belønning er måske bevidstheden om, at man med sit bidrag er med til at give nogle dårligt stillede børn en uforglemmelig oplevelse. For at synliggøre støtten bruger vi bl.a. aktivt vores hjemmeside www.lejren.dk til at sige tak på internettet til de virksomheder, som har været så venlige at støtte foreningens gode formål. Takkesiderne vil blive oprettet ultimo den måned, hvor støtten er indgået på vores konto.

Firmaer som støtter med min. 1.000 kr. er også velkomne til at downloade vores små ikoner til brug på egne hjemmesider.

Firmaer, der støtter med min. 10.000 kr. vil få tilbudt en bandereklame på én af boldbanerne på Børnelejren.

13. Tilladelser

Børnelejren på Langeland har polititilladelse til landsdækkende indsamling ved f.eks. opstilling af indsamlingsbøsser.

Foreningen Børnelejren på Langeland er blevet godkendt efter ligningslovens § 8 A, det betyder, at donationer til Foreningen er fradragsberettigede.

14. Sekretariat

Alle skriftlige henvendelser vedrørende Foreningen Børnelejren på Langeland og Søgård Hovedgård bedes venligst sendt til Knud Bro Alle 1, st. mf., 3660 Stenløse. Telefoniske henvendelser bedes ligeledes rettet til sekretariatet på telefon 38711260. Foreningens formand er dagligt at træffe i sekretariatet.

15. Bestyrelsens medlemmer

Formand: Dina Reece, Ølsted
Næstformand: Kenneth Pedersen, Tune
Bestyrelsesmedlem: Lars Jacobsen, Dronningmølle
Bestyrelsesmedlem: Karsten Sørensen, Kiel
Bestyrelsessuppleant: Annie Gall, Virum