Lejre i 2014

Uge 6: Elever i alderen 13-17 år (Ældstegruppen) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at de unge ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form at udflugter og ferier.

Uge 8: Børn fra Børnehjemmet Dyrehaven fra Kerteminde
Dyrehaven er et behandlingshjem for max 12 børn i alderen 3-18 år. Alle børnene har en individuel behandlingsplan som følges, med hjælp og støtte fra pædagogerne i det daglige. Der er tale om børn med personlige og sociale problemer. Deres opvækst har været præget af omsorgssvigt. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene et afbræk i hverdagen og få nye oplevelser, da børnene ellers ikke får en ferieoplevelse.

Uge 14: Børn med indlærings- og adfærdsvanskeligheder fra Frederiksgård Skole
Frederiksgård skole i Vanløse er et skoletilbud for elever med behov for specialundervisning. Eleverne fra indskolingen har også adfærdsmæssige problemer og kommer ofte fra familier med få resurser. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er, at give børnene mulighed for at komme ud og opleve andre miljøer end dem de kommer fra, samt en træning i sociale kompetencer.

Uge 19 mandag - torsdag: Elever i alderen 6-11 år (indskolingen) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med mange forskellige diagnoser og problematikker bl.a. ADHD, Asperger Syndrom samt Autisme. Formålet med opholdet er, at give børnene mulighed for at indgå i sociale relationer i nye sammenhænge. Der vil for børnene være rigtig meget social læring og træning i at skulle være sammen med andre i flere dage.

Uge 19 fredag - søndag: Børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige problemer fra Skovgården i Fuglebjerg
Skovgården er et behandlingshjem for bl.a. omsorgssvigtede, tidligt skadede og tilknytningsforstyrrede børn i den skolepligtige alder, 7 - 15 år. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give forældrene og børnene en weekend, hvor de får fælles gode oplevelser. Styrker familiens fællesskab, men også styrkelse af forældrenes indbyrdes forhold, således at de også bruger hinanden udenfor Skovgårdens regi. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 20: Børn med socio-emotionelle problemer fra Heldagsskolen Flemløse i Glamsbjerg
Heldagsskolen i Flemløse er for børn i alderen 6-14 år med store socio/emotionelle vanskeligheder, de kan p.t. ikke rummes i folkeskolen. Formålet med opholdet på Søgård, er at få nogle fællesoplevelser som skal knytte børnegruppen tættere til hinanden. Pædagogerne får samtidigt et mere omfangsrigt indsigt i børnene.

Uge 20 fredag - søndag: Børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra Vestfyn
Skrillingeskolen i Middelfart er en kommunal folkeskole, der bl.a. modtager børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra hele Vestfyn. Skolen modtager børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, børn med generelle indlæringsforstyrrelser, herunder forskellige dysfunktioner, børn med autisme, og børn med funktionsnedsættelse. Mange af børnene har brug for én til én støtte. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give de forældre og børn der går på Skrillingeskolen en mulighed for at komme på en weekend tur sammen med deres skolekammerater, da det er svært for dem at ses efter skoletiden, da de ofte bor langt fra hinanden.

Uge 21: Elever i alderen 10-15 år (mellemtrinnet) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, så som angst, OCD, autisme og epilepsi. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at eleverne ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form at udflugter og ferier.

Uge 22: Blæksprutten i Silkeborg er en institution for bl.a. børn fra ressourcesvage hjem
Blæksprutten - det kulturelle børnehus er en 0-6 års institution i Silkeborg. Blæksprutten modtager børn med vidt forskellige livsbetingelser og fra mange forskellige kulturer. Deriblandt børn fra familier i udsatte positioner som dækker over bl.a. økonomiske og social udsat position. I Blæksprutten arbejder vi bl.a. på at styrke børnenes sociale og personlige kompetencer, samt at tilbyde dem oplevelser udenfor deres nærmiljø. Opholdet på Søgård er for de ældste børn, der starter skole sommeren 2014.

Uge 23: Børn med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre
På Skiftesporet er der plads til 40 børn i alderen 6-16 år. Skiftesporet er opdelt i to afdelinger, en for de yngste elever og en for de ældste elever. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene får nye gode oplevelser, samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne. Uge 23 er for de yngste elever og uge 24 er for de ældste elever.

Uge 24 tirsdag - fredag: Børn med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre
På Skiftesporet er der plads til 40 børn i alderen 6-16 år. Skiftesporet er opdelt i to afdelinger, en for de yngste elever og en for de ældste elever. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene får nye gode oplevelser, samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne.

Uge 24 fredag - søndag AFLYST: Børn og unge med social - og emotionelle vanskeligheder fra Vordingborg
Skole- og behandlingshjemmet Kastaniegården er primært for børn og unge med social - og emotionelle vanskeligheder, som udspringer af neurologiske, familiære og/eller traumatiske vanskeligheder. Formålet med opholdet er, at samle både voksne og børn i andre rammer end de sædvanlige og at alle får et sundt og tiltrængt miljøskift.

Uge 25: Sorgenfriskolen er et skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
Sorgenfriskolen er en specialskole i Lyngby/Taarbæk kommune hvor alle elverne har indlæringsvanskeligheder og flere af eleverne også har en diagnose infantil autisme. Sorgenfriskolen startede sidste år en 1.klasse med 6 små drenge, som alle har store udfordringer at slås med. Mange af børnene har ingen aflastningstilbud, derfor er det rart at få en ophold på Søgård Hovedgård, hvor der ingen trafik er, hvor der er stille og roligt og som har mange aktiviteter, så som en dejlig legeplads til de små drenge. Det er til glæde for både børn og forældre, at de kan få et frirum.

Uge 26: Børn og unge med relations- og tilknytningsforstyrrelser fra Bülowsvej - for børn og familier på Frederiksberg
Bülowsvej - for børn og familier er for børn og unge i alderen 0-14 år med relations- og tilknytningsforstyrrelser. Formålet med opholdet er at give børnene og de unge nye og anderledes oplevelser og erfaringer ved at vise dem noget andet end København og Frederiksberg. Mange af dem kommer desværre ikke på ferie med deres familie. Frederiksberg Fonden er med til at støtte dette ophold.

Uge 27 mandag - fredag: Børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder fra Miniinstitutionerne i Århus
Sølyst, Toften og Solbrinken er 3 døgninstitutioner der hører under Miniinstitutionerne. Børnene kommer fra mange forskellige kulturer og livsbetingelser. De har sociale og emotionelle vanskeligheder og mange har forskellige typer af udviklingsforstyrrelser. De kommer ofte fra ressourcefattige hjem og med traumatiske oplevelser i rygsækken. Formålet er at give dem et afbræk i hverdagen og oplevelser i nye omgivelser. En følelse af, at være lidt som andre, selvom de bor på en døgninstitution.

Uge 27 fredag - søndag: Børn fra Børnehjemmet Dyrehaven fra Kerteminde
Dyrehaven er et behandlingshjem for max 12 børn i alderen 3-18 år. Alle børnene har en individuel behandlingsplan som følges, med hjælp og støtte fra pædagogerne i det daglige. Der er tale om børn med personlige og sociale problemer. Deres opvækst har været præget af omsorgssvigt. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene et afbræk i hverdagen og få nye oplevelser, da børnene ellers ikke får en ferieoplevelse.

Uge 28: Børn og unge med fysisk og psykisk handicap fra Stensagergården i Viby J
Stensagergården er en aflastningsinstitution for børn og unge med fysisk og psykisk handicap med forskellige funktionsnedsættelser. De er i alderen 0-18 år, men alle er mentalt handicappede, ofte med udvikling på småbørns niveau. Formålet er at give børnene en god oplevelse af at være på lejr med deres kammerater. De kan fortælle derhjemme om noget, som mange af deres søskende gør.

Uge 29: Omsorgssvigtede børn fra Døgninstitutionen Tinghøj i Kolding
Tinghøj er en døgninstitution der tilbyder trygge rammer for 14 omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 år. Huset er delt i to afdelinger med hver sin gruppe. I ungegruppen er der plads til seks unge i alderen 15-18 år, og i børnegruppen er der plads til otte børn i alderen 1-14 år. Børnene og de unge på Tinghøj kan bibeholde deres vante skole ved indflytningen og der bliver lagt vægt på, at børnene og de unge deltager i fritidsaktiviteter og benytter lokalområdets tilbud.

Uge 30: Margarethagården i Hornbæk er en døgninstitution for børn og unge med psykosocial problemstillinger
Der er plads til 16 børn og unge i aldersgruppen fra ca. 3 til 18 år. Børnene er fordelt på to afdelinger.Afdelingerne varetager akut anbringelser samt længerevarende behandlingsarbejde i forhold til børn og unge. Det er bl.a. børn, der har diagnoser som ADHD og OCD og andre igen som har forældre, som ikke magter at være forældre på fuld tid. Det er ikke alle børnene, der har mulighed for at komme på sommerferie med deres familier og at komme på sommerferie giver børnene et afbræk i hverdagen og det giver dem mulighed for nye oplevelser, erfaringer og en følelse af at være lidt som andre, selv om de er anbragt på en institution.

Uge 31: Omsorgssvigtede børn og unge fra Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld
Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld er en døgninstitution for anbragte børn og unge i alderen 2-18 år, som bor på Bakkevej pga. omsorgssvigt og seksuel misbrug. Eller børnene eller de unge kan have en diagnose som ADHD. Alle børnene kommer fra meget ressourcesvage familier.

Uge 32: Villa Kokkedal i Hørsholm er for børn med psykiatriske lidelser
Specialinstitutionen Villa Kokkedal er en døgninstitution hvor der bor børn mellem 4-14 år som har svære psykiske og/eller psykiatriske vanskeligheder. De kan eks. have ADHD, ADD, OCD, Tourettes og Aspergers Syndrom. Mange af børnene har tilknytning og personlighedsforstyrrelser som gør det vanskeligt for dem at kunne socialiserer med andre og udvikle et almindeligt børneliv. De går i internskole med specialundervisning tilknyttet. Formålet med opholdet er at kunne skabe bedre relationer mellem barn/ barn og voksne imellem, så børnene på sigt får bedre mulighed for at kunne udvikle sig følelsesmæssigt og personligt.

Uge 33: Børne- og Familiehuset i Lemming er for børn med bl.a. diagnoser som ADHD og asperger
Børne- og Familiehuset i Lemming ved Silkeborg, er et dagbehandlingstilbud for børn, der af forskellige grunde ikke kan fungere i den almindelige folkeskole. Det er både børn der har følelsesmæssige vanskeligheder, sociale vanskeligheder og udfordringer af forskellig karakter. Der er børn, der kan være udad reagerende, samt elever der er indad reagerende. Det er børn, der har brug for tæt voksenkontakt og guidning i forhold til at indgå i socialt samspil med andre jævnaldrende, samt børn med diagnoser typisk ADHD, asperger. Aldersmæssigt spænder elevgruppen fra 1- 8/9.klasse trin.

Uge 34: Børn med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre
På Skiftesporet er der plads til 40 børn i alderen 6-16 år. Skiftesporet er opdelt i to afdelinger, en for de yngste elever og en for de ældste elever. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene får nye gode oplevelser, samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne. Formålet med dette ophold er, at ryste de nye elever sammen og give dem en god oplevelse med en masse aktiviteter.

Uge 36: Elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder fra Kildevældsskolen på Østerbro i København
Eleverne går i specialklasserækker på Kildevældsskolen. Skolen er for elever, som har generelle indlæringsvanskeligheder samt adfærdsmæssige problemer og kommer ofte fra familier med få resurser. Formålet med opholdet er at træne de sociale kompetencer samt at komme ud og opleve andre miljøer end dem eleverne kommer fra.

Uge 41 Fredag - søndag: Fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn og unge fra Bøgelundskolen i Middelfart
Bøgelundskolen er et opholdsted for fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn og unge, der kan karakteriseres ved at være svagt fungerende, enten på grund af deres opvækstvilkår eller medfødte forhold.